Pasūtītājs
Reģistrēts vietnē 3 gadi
Izpildītāju atsauksmes: 0
Cena pēc vienošanās

PĀRTIKAS TEHNOLOGS

Cena pēc vienošanās
Palīdzēšu sakārtot Jūsu uzņēmumā nepieciešamo dokumentāciju, paškontroles rokasgrāmatas, tehnoloģiskās receptūras un kartes. Palīdzēšu novērst inspekciju neatbilstības.
Veicu iekšējos auditus, lai novērtētu uzņēmuma atbilstību likumdošanai un standartiem.
Ikdienas pamatdarbs - dzērienu tehnologs alkohola ražošanas uzņēmumā A/S Latvijas Balzams.
Izstrādātas vairākas HACCP paškontroles rokasgrāmatas gan lieliem gan maziem uzņēmumiem, tehnoloģiskās kartes, tehnoloģiskās receptūras. Veicu iekšējos auditus.
Izstrādāju ēdienkartes, receptūru kalkulācijas, tehnoloģiskās kartes u. t. t.
Izstrādāju sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem kalkulāciju kartes, ēdienkartes un tehnoloģiskās kartes ar uzturvērtības aprēķinu tai skaitā izglītības iestādēm atbilstoši MK noteikumiem Nr. 172
Izstrādāju pārtikas produktu marķējuma un uzturvērtības aprēķinu. Uzturvērtības aprēķinu ar kilokaloriju satura noteikšanu produktos veicu pamatojoties uz uzturzinātnes speciālistu materiāliem. Marķējums ar uzturvērtības aprēķinu tiek izstrādāts saskaņā ar EPP Regulu (EK) Nr. 1169/2011
Izstrādāju ražošanai paredzēTo telpu plānojumu un tehnoloģiskā procesa etapu gaitu, ņemot vērā produkta ražošanas specifiku, plūsmu un sanitārās prasības.
Varu nolasīt kursu "Minimālās higiēnas prasības uzņēmumā" kā arī "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)" un izsniegt nepieciešamos sertifikātus.
Konsultēju jaunos uzņēmējus dažādos jautājumos, kas saistīti ar pārtikas tehnoloģijām gan whatsapp, gan telefoniskās sarunās.
  • Visa Latvija
  • Vienreizējs pasūtījums
  • 01.07.2022 в 07:49
  • Apmeklējumu skaits: 651

Izpildītāju piedāvājumi 0

Kopā 0 piedāvājumi. Reģistrējieties vai ieiet skatīšanai.

Uz augšu