Konfidencialitātes politika

 

Ievads

Mēs (“veikt.lv”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”) esam cieši apņēmušies aizsargāt personas datus. Šajā informācijas atklātības paziņojumā ir aprakstīts, kāpēc un kā mēs apkopojam un izmantojam personas datus, kā arī sniegta informācija par fizisko personu tiesībām. Mēs varam izmantot mums sniegtos personas datus mērķiem, kas aprakstīti šajā informācijas atklātības paziņojumā, vai mērķiem, kas tika norādīti datu vākšanas brīdī. Personas dati ir jebkāda informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. VEIKT.LV apstrādā personas datus daudziem mērķiem, un to vākšanas veids, apstrādes likumīgais pamats, izmantošana, kā arī to atklāšana un glabāšanas termiņš var atšķirties atkarībā no attiecīgā mērķa. Mūsu politika, vācot un izmantojot personas datus, ir būt atklātiem par to, kāpēc un kā mēs apstrādājam personas datus.

Drošība

Mums ir ļoti nopietna attieksme pret mūsu glabāto datu drošību. Mēs ievērojam starptautiski atzītos drošības standartus. Mēs esam ieviesuši datu aizsardzības, konfidencialitātes un drošības politiku, procedūru un apmācību sistēmu, turklāt mēs regulāri pārskatām ieviesto pasākumu atbilstību mūsu glabāto datu drošības nodrošināšanai. Visas komunikācijas starp Lietotāju un Vietni norisinās šifrētā veidā.

Lai autorizētu piekļuvi VEIKT.LV tiek izmantots lietotāja vārds (e-pasta adrese) un parole. Lietotājs atbildīgs par šīs informācijas saglabāšanu. Lietotājs nav tiesīgs nodot personīgo lietotāja vārdu un paroli trešajām personām. Uzņēmums nenes atbildību gadījumā, ja trešās personas saņēmušas piekļuvi konfidenciālajai informācijai.

 Mūsu apstrādes darbības

  • Autentifikācija
  • Vietnes un produktu drošība un integritāte
  • Reklāma, ieteikumi, statistika un mērījumi
  • Vietnes funkcijas un pakalpojumi 
  • Veiktspēja
  • Analītika un pētniecība

 

Kādus personas datus mēs ievācam

Mums ir nepieciešams ievākt noteiktus personas datus, lai sniegtu pakalpojumus lietotājiem: lietotāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese, maksājumu informācija, darba pieredze un prasmes, tehniskie dati.

Tehniskie dati ietver sevī pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veidu, IP-adresi, kuru lietotājs izmanto piekļuvei VEIKT.LV. Tehniskie dati ir nepieciešami vietnes lietošanas analīzei un piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai. Šī informācija netiks izmantota, lai personīgi identificētu lietotājus.

Apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādāsim mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām uzņēmējdarbības interesēm vai datu subjekta piekrišanu, ja būsim lūguši viņam to dot. Piemēram, mēs vēlamies, lai par mūsu mārketinga darbībām uzzinātu konkrētas personas, attiecīgi mēs varam apstrādāt viņu personas datus, lai nosūtītu savus mārketinga materiālus, kuri ir pielāgoti attiecīgā datu subjekta interesēm.

Tiks pieprasīti un uzglabāti tikai tie personas dati, kurus mēs uzskatam par nepieciešamiem pakalpojumu nodrošināšanai. Pieprasīti personas dati nebūs pieejami citiem vietnes lietotajiem. Lietotāja vārds būs redzams publiski. Izmantojot servisu un vietni, lietotājs piekrīt šīs Konfidencialitātes politikas nosacījumiem. Gadījumā, ja lietotājs atsakās ievērot šo Konfidencialitātes politiku, Lietotājam ir pienākums pārtraukt vietnes izmantošanu.

Mēs varam izmantot lietotāja kontaktinformāciju, lai sazināties ar lietotāju pa e-pastu, SMS vai telefonu gadījumos, kuri saistīti ar VEIKT.LV pakalpojumiem.

Datu glabāšana

Mēs glabāsim personas datus, kas savākti, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams (piemēram, kamēr mums būs attiecības ar attiecīgo fizisko personu).

Apstrāde, pamatojoties uz likumīgām interesēm

Apstrādājot personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs rūpējamies par to, lai tiktu ņemta vērā un sabalansēta iespējamā (gan labvēlīgā, gan nelabvēlīgā) ietekme uz datu subjektu un attiecīgā datu subjekta tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Mūsu likumīgās uzņēmējdarbības intereses automātiski nav svarīgākas par datu subjektu interesēm – mēs neapstrādāsim personas datus attiecībā uz tādām darbībām, kuras vairāk ietekmē datu subjektu nekā mūsu intereses (ja vien mēs nebūsim ieguvuši viņa piekrišanu vai ja to citādi nenosaka vai neatļauj likums).

Vai mēs nododam personas datus citiem

VEIKT.LV var nodod lietotāja personīgos datus citiem, gadījumos, kad mums ir pienākums to izdarīt, pamatojoties uz likumu vai atbildot uz līdztiesīgo tiesībsargājošas iestādes un valsts iestādes pieprasījumu. Mēs neapmainīsimies vai nepārdosim lietotāju datus citām kompānijām vai personām, tieši nesaistītām ar šo datu pienācīgo pielietošanu vietnē.

Maksājumu karšu dati

Maksājumu karšu dati tiek aizsargāti ar SSL (TLS) sertifikātu. VEIKT.LV neuzglabā maksājumu karšu datus. VEIKT.LV apstrādā un saglabā Izpildītāja personas datus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Mēs nepārdodam un neizpaužam ievākto informāciju par fiziskām personām trešajām personām, izņemot gadījumus, kad ir pieprasījums no apkalpojošās bankas, VISA/MC, tiesībsargājošām iestādēm vai pēc tiesas rīkojuma pieprasījuma.

 

Datu pārzinis un kontaktinformācija

Datu pārzinis ir Recode SIA (reģ. nr. 40103935831).

Ja jums ir jautājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu vai par to, kā un kāpēc mēs apstrādājam personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums:

Praulienas iela 4 - 17, Rīga, Latvija

E-pasts: [email protected] 

 

Fizisko personu tiesības un to izmantošanas veids

Fiziskām personām ir zināmas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, un datu pārziņu pienākums ir ievērot tās. Gadījumos, kad mēs pieņemam lēmumu, kā un kāpēc personas dati tiek apstrādāti, mēs esam datu pārzinis. Turpmāk paziņojumā ir iekļauta sīkāka informācija par fizisko personu tiesībām un to izmantošanas veidu.

Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs kā datu pārzinis glabājam. Jūs varat izmantotu šīs tiesības, atsūtot mums e-pastu uz adresi [email protected]

Personas datu labošana

Lai atjauninātu personas datus, kurus esat mums iesniedzis, jūs varat atsūtīt mums attiecīgu e-pastu uz adresi [email protected] vai, ja atbilstoši, sazināties ar mums attiecīgās tīmekļa vietnes reģistrācijas lapā. Jūs varat labot savus personas datus, kas norādīti attiecīgajos iesniegumos, kurus jūs izmantojāt reģistrējoties. Saņemot informāciju, ka mūsu apstrādātie personas dati vairs nav pareizi, tiklīdz tas būs praktiski iespējams, mēs veiksim atbilstošas korekcijas, pamatojoties uz jaunāko informāciju.

Piekrišanas atsaukums

Ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, fiziskām personām ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Mēs parasti neapstrādājam personas datus, pamatojoties uz piekrišanu (jo parasti mēs varam paļauties uz citu tiesisku pamatu). Lai atsauktu piekrišanu savu personas datu apstrādei, lūdzu, atsūtiet mums e-pastu uz adresi [email protected] vai, lai pārtrauktu e-pastu saņemšanu no VEIKT.LV mārketinga adresātu sarakstu, lūdzu, noklikšķiniet uz atrakstīšanās saites attiecīgajā e-pastā, ko saņemsiet no mums.

VEIKT.LV tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā “cookies“).

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā - www.aboutcookies.org.

Yandex Metrica

VEIKT.LV tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Yandex” izveidotās programmas “Yandex Metrica” veidotās sīkdatnes. “Yandex Metrica” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Yandex Metrica” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā - https://yandex.com/legal/metrica_termsofuse/. Lai atteikties no Yandex tīmekļa izsekošanas, lietotājam nepieciešams apmeklēt Yandex.Metrica opt-out.

Kāda veida un kādiem mērķiem sīkdatnes izmanto VEIKT.LV?

VEIKT.LV tīmekļa vietne izmanto šādas sīkdatnes:

Tehniskās jeb obligāti nepieciešamās sīkdatnes:  Šīs sīkdatnes ir obligātas un svarīgs, jo veicina tīmekļa vietnes netraucētu darbību. Bez šīm sīkdatnēm lietotājam nav iespējams izmantot tīmekļa vietnes funckionalitātes - reģistrēšanos, dažādu sadaļu apskati, darba profila izvietošanu portālā utml.

Analītiskās sīkdatnes:  Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju par to, kā Tu lieto tīmekļa vietni - kādas sadaļas tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk. Ievāktā informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu lietotāju intereses un kā uzlabot vietnes funkcionalitāti.

Reklāmas sīkdatnes:  Šīs sīkdatnes palīdz mums iegūt informāciju par dažādu reklāmas risinājumu sniegšanu.

Sīkdatņu apstiprināšana

Apmeklējot VEIKT.LV vietni, tiek attēlota informācija par to, ka šajā tīmekļā vientē tiek izmantotas sīkdatnes. Nospiežot ‘Labi’, lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par VEIKT.LV  izmantoto sīkdatņu noteikumiem, tajā skaitā par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Sūdzības

Mēs ceram, ka to jums nekad nenāksies darīt, taču ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs izmantojam personas datus, lūdzu informējiet mūs par to, atsūtot sīku informāciju par savu sūdzību e-pastā uz adresi [email protected]. Mēs izvērtēsim visas saņemtās sūdzības un atbildēsim uz tām.

Uz augšu