Jurists

Pieredzējusi juriste ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi palīdzēs sagatavot tieši Jums nepieciešamos dokumentus.

Prasmes un zināšanas:

1) uzņēmuma sarakstes un iekšējo dokumentu sagatavošana (iesniegumi, atbildes vēstules, akti, pilnvaras, protokoli, darba kārtības noteikumi utt.);
2) nomas / īres, aizdevumu / hipotēkas / komercķīlas, pirkuma – pārdevuma (kustamā un nekustamā manta), cesijas līgumi, pakalpojumu un piegādes līgumi, vienošanās u. c. līgumi;
3) darbs ar valsts ierēdņiem (notāri, tiesu izpildītāji), privātuzņēmumiem (SIA, AS, IK), šķīrējtiesām;
4) komerctiesības – juridisko personu dibināšana, izmaiņu sagatavošana un reģistrēšana, reorganizācija, likvidācija utt., tai skaitā komercķīlu reģistrēšana;
5) civillietas – prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
6) parādu piedziņa - pirmstiesas brīdinājumi, prasības pieteikumi, izlīgumi;
7) uzturlīdzekļu piedziņa;
8) preču zīmes reģistrācija, iebildumu iesnieguma sagatavošana (preču zīmes atzīšanai par spēkā neesošu);
9) vīzu un uzturēšanās (darba) atļauju saņemšana;
10) fizisku un juridisku personu maksātnespējas pieteikuma sagatavošana.

Nadežda
Reģistrēts vietnē 1 gads
Izpildītāju atsauksmes: 0
  • Rīga
  • Apmeklējumu skaits: 262

Uz augšu