Elektriskie mērījumi un pārbaudes

Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi (MΩ) - kabeļu un līniju izolācijas pretestības mērījumi
Kontaktsavienojumu pārbaude ar termokameru (C)
Slodzes noteikšana (ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielums
Zemējuma ietaišu pretestības mērījumi (Ω)
Aizsardzības nostrādes mērījumi - cilpa fāze nulle (Ω)
kontaktu pārējas pretestības mērījumi (Ω)

Juris
Reģistrēts vietnē 1 gads
Izpildītāju atsauksmes: 0
  • Rīgas rajons
  • Apmeklējumu skaits: 200

Uz augšu