Grāmatvedības pakalpojumi

Bilancspējīgs grāmatvedis ar darba pieredzi dažādās sfērās (celtniecība, tirdzniecība, pakalpojumi). Apdrošināta grāmatvedības darbība. Licencēta programma 1C. Pilns mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu grāmatvedības nodrošinājums, pašnodarbinātu personu un bezpeļņas organizāciju apkalpošana. Grāmatvedības atjaunošana, dokumentu sakārtošana. Vienreizēja palīdzība dokumentu noformēšanā, dibinot vai slēdzot firmas. Grāmatvedības konsultācijas. Darba līgumu sastādīšana. Metodiku noformēšana uzņēmumiem. Pakalpojumu cena ir atkarīga no izvirzītajiem uzdevumiem, čeku un rēķinu skaita.
Балансоспособный бухгалтер с опытом работы в различных сферах (строительство, торговля, услуги). Застрахованная бухгалтерская деятельность. Лицензированная программа 1С, Полное бухгалтерское сопровождение малых и средних предприятий, микропредприятий, обслуживание самозанятых лиц, бесприбыльных организаций. Восстановление бухгалтерии, приведу в порядок документы. Одноразовая помощь в оформлении документов при открытии или закрытии фирм. Бухгалтерские консультации. Составление трудовых договоров. Оформление методик для предприятия. Стоимость услуг зависит от поставленных задач, количества чеков и счетов.

Academic E
Reģistrēts vietnē 9 mēneši
Izpildītāju atsauksmes: 0
  • Rīga
  • Apmeklējumu skaits: 141

Uz augšu