Jūs izmantojat tulkošanas aģentūru pakalpojumus
un maksājat lielu naudu par
finanšu, juridisko u. c. lietišķo dokumentu tulkošanu?

Vai arī Jums ir grūtības ar ārzemju partneru saziņu tiešsaistē karantīna apstākļos? Jums ir nepieciešami attālināta tulka pakalpojumi?

Neatkarīgo tulkotāju un tulku kolektīvs "CDF GROUP"

piedāvā Jums tulkošanas pakalpojumus bez papildus uzcenošanas.

Mēs strādājam ar dažādas tematikas un komplicētības tekstiem un materiāliem.

Mēs palīdzēsim organizēt:
- attālinātas pārrunas ar partneriem,
- sanāksmes, konferences, produktu prezentācijas utt. tiešsaistē,
- konsultācijas ar ārvalstu speciālistiem u. c.

Palīdzēsim Jums
- iztulkot ārzemju partneru dokumentus,
- iztulkot un pielāgot jūsu mērķa auditorijai reklāmas tekstus un preču aprakstus,
- iztulkot mācību materiālus jūsu uzņēmuma darbiniekiem,
- iztulkot un izrediģēt zinātniskās publikācijas,
- kā arī izpildīt citus darbus pēc vienošanās.

Mēs strādājam ar latviešu, krievu, lietuviešu, angļu, vācu, franču, spāņu, itāļu, bulgāru, čehu, poļu un citām Eiropas valodām.

Garantējam augstu kvalitāti īsos termiņos un izdevīgas cenas.

Papildus piedāvājam

- dažāda veida tipogrāfiskas produkcijas MAKETĒŠANU.

Mūsu augsti kvalificēts dizaineris palīdzēs Jums izveidot skrejlapas, vizītkartes, plakātus, banerus, izstāžu stendus, kā arī brošūru, grāmatu, žurnālu maketus.

.

Вы пользуетесь услугами бюро переводов
и платите большие деньги
за перевод финансовой, юридической и др. деловой документации?
Может быть, вы испытываете трудности при общении с иностранными партнерами и нуждаетесь в услугах удаленного устного переводчика?

Коллектив независимых переводчиков "CDF Group"

предлагает вам услуги ПИСЬМЕННОГО, УСТНОГО и УДАЛЕННОГО перевода без дополнительных наценок.

Мы работаем с материалами самой разной сложности и тематики.
Предлагаем услуги УСТНЫХ переводчиков. Поможем организовать:
- удаленные и очные переговоры с партнерами,
- провести офлайн и онлайн совещания, конференции, презентации товаров и проч. ,
- организовать консультации с иностранными специалистами и т. д.

Также поможем:
- перевести документы и тексты любой тематики,
- перевести и адаптировать для вашей целевой аудитории рекламные тексты и описания продукции,
- перевести учебные материалы для сотрудников,
- перевести или отредактировать научные статьи,
- выполнить другие работы по договоренности.

Мы работаем с русским, латышским, литовским, английским, немецким, французским, испанским, итальянским, болгарским, чешским, польским и другими европейскими языками.

Гарантируем высокое качество, короткие сроки, выгодные расценки.

Дополнительно предлагаем

- услуги по МАКЕТИРОВАНИЮ.

Наш высоко квалифицированный дизайнер поможет изготовить листовки, визитки, плакаты, баннеры, стенды для выставок, а также подготовит макеты брошюр, книг, журналов и проч.

Darbi nav atrasti

Uz augšu