Arhitekts ar starptautisku pieredzi. Piedāvāju savus projektēšanas pakalpojumus. Strādāju ātri un efektīvi. Pēc vienošanās iespējama saskaņošana ar Būvvaldi. Palīdzēšu arī projektēšanas birojam.

Jebkura veida arhitektūras projektēšana (PR, AK, MBP, BP)
Būvniecības dokumentācijas un rasējumu izstrāde (papira veida, BIS)
3D modelēšana un vizualizācija (BIM)
Rasējumu digitalizācija (. dwg;. pln;. pdf; utt)
Montāžas rasējumu izstrāde
Dizaina projektu izstrāde
Fasādes mērījumi

Архитектор с международным опытом. Предлагаю свои услуги проектирования. Работаю быстро и качественно. По договоренности возможно согласование со Строительным Управлением. Также помогу проектирующим бюро.
Архитектурное проектирование любого вида и сложности (PR, AK, MBP, BP)
Разработка и оформление строительной документации и чертежей (papira veida, BIS)
3D моделирование и визуализация (BIM)
Оцифровка чертежей (. dwg;. pln;. pdf; utt)
Разработка сборочных чертежей
Разработка дизайнерских проектов
Замеры фасадов

Uz augšu