SIA "Papsando" organizē pasākumus, nodrošina muzikālos pakalpojumus :gan Dj. , gan dzīvo mūziku, pasākumu vadīšanu,apskaņošanu.

Uz augšu