Dažādu 3D modeļu veidošānā un vizualizācija...
3D моделирование и визуализация...

3D grafika, animācija

2D, 3D grafika.
Cdraw, 3Dmax, Pshop, Cadinventor. Ut. T.
3D modelēšana (3D objektu izveide un faila sagatavošana 3D drukāšanai),
3D vizualizācija (saistot 3D modeli un foto)
Attēlu apstrāde, vektoru zīmēšanas.
*******
2D графика, 3D графика.
3D Моделирование (изготовление 3D обьекта и подготовка файла для 3D печати),
3D Визуализация (привязка 3D модели к фотографии),
3DMax, PShop, CDraw CADInventor. и т. д.
Обработка фотографии, векторная отрисовка.

Uz augšu