Noformēšu dokumentus, kas saistīti ar personāla lietvedību (pieņemšana darbā, darba līgumi, amata apraksti, vienošanās, rīkojumi, atvaļinājuma un citu prombūtnes dokumentu noformēšana), izstrādāšu ar personāla jomu saistītos iekšējos dokumentus: noteikumus, kārtības, instrukcijas. Varu veikt arī citus lietvedības darbus atbilstoši uzņēmuma aktuālajām vajadzībām. Varu strādāt gan birojā kā uzņēmuma darbinieks, gan veikt darbus ārpakalpojumā attālināti.

Darbi nav atrasti

Uz augšu