Esmu pārtikas tehnologs, kas sniedz pakalpojumu dokumentācijas izveidē ēdinātājiem un pārtikas produktu ražotājiem
HACCP utt.
Nepieciešamības gadījumā varu pasniegt kursu darbiniekiem - Minimālās higiēnas prasības uzņēmumā. Šis kurss sniedz atlauju darbiniekam droši strādāt pārtikas apritē 2 gadus.
Veidoju arī telpu planojumu, stāvu plānus.
Enerģētiskās kartes, kalkulāciju kartes, uzturvērtību kasrtes, tehnoloģsikās shēmas, apdraudējumu metodikas izvērtējums.

Darbi nav atrasti

Uz augšu